Om Wing Tsun Kung Fu:
 

Wing Tsun er et selvforsvarsystem - blant de mest effektive som er utviklet av mennesket.

Dette fordi:

1. Krever ikke rå styrke eller akrobatiske evner

2.
 Pratikanten lærer å bruke motstanderens kraft til sin fordel gjennom de 4 kraftprinsippene

- Gjør deg fri av din egen kraft
- Gjør deg fri fra motstanderens kraft
- Vend motstanderens kraft imot han selv
- Tilføy din egen kraft

 

Ng Mui og Yim Wing Tsun

Ng Mui og Yim Wing Tsun

 3. Pratikanten utvikler et høyt nivå av følsomhet i både armer og bein gjennom trening av Chi-sao (klistrende arme) og Chi-Gher (klistrende bein).
Dette tillater raskere reaksjoner enn der man kun må stole på synet. Viderekomne pratikserer blind chi-sao.
 Chi sao Yip Man Bruce Lee
Bruce Lee og GGM Yip Man i `60 tallet
 4. WT tilfredsstiller kravene om nødverge, derfor er det brukt av politi og politiets spesialstyrker beredskapstroppen. (f.eks. SEK i Tyskland)

5.
 Det er en komplett kampkunst. Man lærer kamp-prinsipper og trener kroppen til å reagere med sin automatisme. Dette er mye mer effektivt enn å lære mange (samle) teknikker. "Less is More!"
 SEK WT
Tyske Spesialstyrke Sondereinsatzkommando  SEK

4 Wing Tsun prinsipper:

WING TSUN bruker "aggressivt forsvar" strategien. På latinsk "aggredio" betyr "tilnærme seg" (To Approach)

1. Er veien fri, gå fram !
2. Er veien sperret, bevar kontakten !
3. Er motstanderens krefter større, gi etter !
4. Trekker motstanderen seg tilbake, følg etter !

Sifu Chris Collins

Sifu Chris Collins av Hong Kong

 

Formene i Wing Tsun:
Siu Nim Tao 
(liten idè)
  Chum Kiu 
(søkende armer)
  Biu Tze 
(fingre som punkterer)
Siu Nim Tao LT   chum kiu LT   Biu Tze LT
         
Mok yan chong
(form ved tre dokke)
  Luk dim poon kwun 
(lang stokk form)
  Bart cham dao
(form med butterfly knives)
Yip Man MYC   GM Leung Ting Lang stokk form   leung ting bcd
         
Uniformene  i Wing Tsun:
Wing Tsun Uniform